Toiminta

Päiväkotimme ympäristö on turvallinen ja luonto on lähellä. Tilat tarjoavat mahdollisuuden yksilö-­ ja ryhmätyöskentelyyn, leikkiin sekä palvelukeskuksen juhlasali liikuntatuokioihin ja juhliin. Läheinen leikkipuisto laajentaa toimintamahdollisuuksia.

LEIKKI:

Arvostamme lasten leikkiä ja annamme arjessa leikille tilaa ja aikaa päivittäin. Pidämme leikiä tärkeänä osana lasten kehitystä ja oppimista.

 • roolileikit
 • sisä- ja ulkoleikit
 • ystävät ja kaverit
 • tilat mahdollistavat leikin pienissä ryhmissä

LIIKUNTA:

Ympäristömme antaa mahdollisuuden monipuolisten liikuntataitojen kehittymiseen. Pihan vaihtelevat korkeuserot vahvistavat liikuntataitoja.

 • jumpat liikuntasalissa
 • monipuoliset liikuntavälineet lasten käytössä
 • metsäretket
 • hiihto
 • esikoululaiset käyvät luistelemassa 1 krt/kuukausi ja keväällä on viikko uimakoulua

MUSIIKKI:

Annamme lapsille mahdollisuuden musiikillisiin elämyksiin. Tavoitteena on kehittää lapsen omaa ilmaisua ja kiinnostusta musiikkiin sekä rohkaista lasta esiintymään.

 • laulu ja laululeikit
 • musiikkiliikunta
 • musiikin kuuntelu
 • oman musiikin tuottaminen erilaisilla soittimilla
 • kehosoittimet

LUOVUUS JA KÄDENTAIDOT:

Tutustumme erilaisiin työtapoihin ja materiaaleihin. Annamme lapselle mahdollisuuden kokea luomisen iloa.

 • askartelu
 • maalaus
 • piirtäminen
 • muovailu
 • rakentelu

LUONTO JA LÄHIYMPÄRISTÖ

Lähiympäristö antaa oivat puitteet ja aiheet luonnon moninaisten ilmiöiden, eläinten ja kasvien tarkkailuun eri vuodenaikoina. Lapsia opetetaan suojelemaan ja kunnioittamaan luontoa. Palvelukeskuksen läheisyys antaa mahdollisuuden eri sukupolvien väliseen yhteistyöhön.