Toiminta

Turvallisuus ja kiireettömyys:

Pienessä päiväkodissa kaikki tuntevat toisensa, ja jokainen on tärkeä osa kokonaisuutta. Yhdessä luomme kodikkaan, turvallisen ja mahdollisimman kiireettömän kasvuympäristön ja näin lisäämme onnistumisen kokemuksia jokaiselle.

Läsnäolo lapselle ja lapsen osallisuus:

Toimintaa toteutetaan lapsen/lapsiryhmän toiveet ja tarpeet huomioiden, lapsilähtöisesti. Jokainen lapsi saa olla oma arvokas itsensä, jolla on aikaa ihmetellä elämän asioita. Kuuntelemme lasta, pysähdymme yhdessä, annamme mahdollisuuden lapsen osallistumiseen. Uskomme ja luotamme lapsen osaamiseen.

Luonto ja liikunta:

Ympärillämme oleva luonto tarjoaa hyvät puitteet luontoon tutustumiseen ja sen kunnioittamiseen kaikkina vuodenaikoina. Kuuntelemme luontoa ja leikimme siellä itse keksien ja tehden. Oman luonnonläheisen liikuntaan kannustavan pihapiirimme vieressä on laajempi puisto- ja metsäalue, jota käytämme leikkeihin, liikuntaan, retkeilyyn, Metsämörritoimintaan sekä eskareiden hiihtokouluun. Lisäksi käymme jumpalla vieressä sijaitsevan sairaalan jumppasalilla ja isompien kanssa luistelemassa jäähallilla.

Leikin kautta oppiminen ja hyvät tavat:

Mahdollistamme päivittäin aikaa leikille sekä sisällä että ulkona. Opettelemme yhdessä kaikessa toiminnassamme hyviä tapoja, toisten huomioonottamista ja erilaisuuden hyväksymistä. Leikkiympäristön muokkaamisessa otamme huomioon lasten ajankohtaiset kiinnostuksen aiheet. Leikkiympäristöä laajennetaan lähiympäristöön ja luontoon mahdollisuuksien mukaan.