Tietoja

MÄKIKYLÄN PÄIVÄKOTIYHDISTYS RY.

Mäkikylän päiväkotiyhdistys ry voittoa tavoittelemattomana yhdistyksenä ylläpitää Mäkikylän ja Sairaalamäen päiväkoteja, jotka toimivat palvelusetelipäiväkoteina. Kouvolan kaupunki on tehnyt vuorohoidon osalta ostopalvelusopimuksen.

Päiväkotiyhdistys huolehtii päiväkotien taloudesta ja hallinnosta. Hallituksen kokouksissa keskustellaan myös päivähoidon sisällöllisistä asioista sekä lasten virkistystoiminnasta.

Yhdistyksen hallitukseen kuuluu puheenjohtajan lisäksi kolmesta viiteen jäsentä. Heidät valitaan syyskokouksessa aina vuodeksi kerrallaan. Yhdistyksen hallitus kokoontuu päättämään päiväkotien asioista 7-9 kertaa vuodessa. Kaikille avoimia kokouksia ovat kevät- ja syyskokoukset. Näissä kokouksissa kaikilla vanhemmilla on mahdollisuus tulla vaikuttamaan lapsensa asioihin Mäkikylän ja Sairaalamäen päiväkodeissa.

Taloudenhoitaja huolehtii yhdistyksen kirjanpidosta, laskujen maksusta sekä henkilökunnan palkanmaksusta.